Vergoeding

Per 1 januari 2013 wordt dieetbegeleiding vergoed vanuit de basisverzekering. U heeft recht op 3 uur per kalenderjaar. Voor vergoeding uit de basisverzekering geldt een eigen risico (2021: €385,00).

Dieetadvisering aan patiënten met Diabetes mellitus (DM) type 2, Cardiovasculaire Risico’s (CVRM) en COPD vallen onder de ketenzorg. U dient dan aangemeld te zijn bij de ketenzorg (HONK ketenzorg diabetes, CVRM of COPD) en voldoen aan de verwijscriteria. Voor deze ketenzorg geldt geen eigen risico. Uw huisarts of praktijkondersteuner dient u digitaal (via CareSharing) naar mij te verwijzen.

Patiënten met DM, CVRM en COPD die niet geïncludeerd zijn in de ketenzorg, kunnen gebruik maken van de basisverzekering. In deze situatie geldt het eigen risico wel.

De diëtist is vrij toegankelijk (DTD), dat wil zeggen dat u rechtstreeks een afspraak kunt maken met een diëtist, zonder eerst met de huisarts te overleggen. Ik adviseer iedereen die zonder verwijzing een afspraak wil maken om eerst contact op te nemen met de zorgverzekeraar om te informeren of deze dieetadvisering zonder verwijzing vergoedt.

Als aanvulling op de basisverzekering is het mogelijk dat u recht heeft op extra vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering.

Klik hier voor een overzicht van de aanvullende verzekeringen van 2021. Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden.

Hieronder een link naar Independer voor een overzicht betreft zorgverzekeraars voor dietist Diëtistenpraktijk Edith Meyering in 2021.
- Vergoeding zorgverzekeraars