Tarieven

Per 1 januari 2013 is dieetadvisering voor 3 uur per kalenderjaar opgenomen in de basisverzekering. Voor vergoeding uit de basisverzekering geldt een eigen risico (2019: €385,00).

Dieetadvisering aan patiënten met Diabetes mellitus (DM) type 2, Cardiovasculaire Risico’s (CVRM) en COPD vallen onder de ketenzorg. U dient dan aangemeld te zijn bij de ketenzorg (HONK ketenzorg diabetes, CVRM of COPD) en voldoen aan de verwijscriteria. Voor deze ketenzorg geldt geen eigen risico. Uw huisarts dient u digitaal (via CareSharing) naar mij te verwijzen.

Patiënten met DM, CVRM en COPD die niet geïncludeerd zijn in de ketenzorg, kunnen gebruik maken van de basisverzekering. In deze situatie geldt het eigen risico wel. Als aanvulling op de basisverzekering is het mogelijk dat u recht heeft op extra vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering.

Vanaf 1 augustus 2011 is de diëtist vrij toegankelijk, dat wil zeggen dat u rechtstreeks een afspraak kunt maken met een diëtist, zonder eerst met de huisarts te overleggen. Ik adviseer iedereen die zonder verwijzing een afspraak wil maken om eerst contact op te nemen met de zorgverzekeraar om te informeren of deze dieetadvisering zonder verwijzing vergoedt.

Niet-gecontracteerde zorg

 • 1e consult: € 94,20
  Contact: 60 minuten + Individueel dieetvoorschrift:  30 minuten

 • Vervolgconsulten: € 31,40
  Contact: 30 minuten

 • Vervolgconsult kort € 15,70
  Contact: 15 minuten

 • Vervolgconsult lang  € 47,10
  Contact:  45 minuten

 • Individueel dieetvoorschrift € 15,70 – € 31,40
  15-30 minuten

 • Telefonisch consult € 15,70

 • Huisbezoek € 20,00
  *Dit bedrag wordt vermeerderd met de uittoeslag

 • Meting lichaamssamenstelling: € 15,70

Deze tarieven gelden voor de gehele behandeltijd.
De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit twee componenten:

 • Directe tijd: de tijd waarbij u als cliënt aanwezig bent;

 • Individueel dieetconsult: de tijd die de diëtist besteedt aan o.a. het berekenen en samenstellen van een persoonlijk advies, informeren van de verwijzer, registreren van uw gegevens in uw dossier. Hier bent u als cliënt doorgaans niet bij aanwezig. 

De totaal bestede tijd wordt altijd afgerond op kwartieren.
Bij contracten met de zorgverzekeraar gelden andere tarieven.

Verhindering

Bij verhindering dient u minimaal 24 uur (liefst ruimer) van tevoren uw afspraak af te zeggen. Bij niet of niet tijdig afzeggen, worden de kosten van het consult aan u doorberekend.
No show diëtistenconsult

Per ingepland kwartier: € 15,50

Andere activiteiten zoals:
Voedingsvoorlichting: In overleg, informeer naar de mogelijkheden.
Supermarktrondleidingen: In overleg, informeer naar de mogelijkheden.

* Niet-gecontracteerde zorg:
- zorg aan cliënten die niet verzekerd zijn;
- zorg aan cliënten van zorgverzekeraars met wie geen contract is afgesloten;
- zorg die buiten de aanvullende verzekering valt en die de cliënt zelf dus betaald