Impedantiemeting

Bepaling van de lichaamssamenstelling m.b.v. de Impedantiemeting
De impedantiemeting is de meting van de elektrische weerstand van het lichaam met behulp van een klein stroompje. Deze weerstand wordt bepaald door de verhouding vet, spierweefsel en water in uw lichaam. Naast de totale weerstand wordt ook de weerstand van de actieve lichaamscellen (spiercellen) gemeten (de zogenaamde reactantie). Uit deze twee getallen kan samen met uw gewicht, lengte en leeftijd de exacte samenstelling van uw lichaam berekend worden.

De meting is eenvoudig uit te voeren en is niet belastend. Voor de meting worden op de hand en op de voetrug twee elektroden geplaatst. De stroom wordt via deze elektroden het lichaam in geleid, waarna de impedantiemeter de weerstand en reactantie berekent.Wat is wat?
Naar aanleiding van de meting krijgt u een uitdraai met de uitslag. De interpretatie van deze uitslag (eventueel in vergelijking met eerdere metingen) zal tijdens het consult met u besproken worden.